Concurs de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului de experți în management educațional

Un nou concurs de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional (CNEME) va fi organizat în a doua jumătate a acestui an, în perioada august-noiembrie 2016. Anunțul a fost postat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, ca urmare a unei note transmisă de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ). Postarea din timp a acestui anunț s-a făcut tocmai pentru ca viitorii candidați să se asigura că îndeplinesc condițiile de participare la concurs, mai ales cea care prevede dobândirea a 60 de credite prin cursuri de management. Pe lângă această condiție, potrivit metodologiei, un cadru didactic care se înscrie la acest concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiții: este titular în învățământ și are cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor, a obținut calificativul „foarte bine” în ultimii 4 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul national al expertilor în management educational.

La acest concurs participă cadrele didactice care doresc să ocupe funcții de conducere.

Potrivit anunțului, ” În conformitate cu prevederile art.257, alin.(1) și art.260, alin.(1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, nu pot ocupa funcții de conducere, îndrumare și control din instituțiile și unitățile de învățământ decât membrii corpului național de experți în management educațional”.

Calendarul de desfășurare a concursului organizat pentru constituirea celei de-a 10-a serii a CNEME va fi anunțat în lunile următoare.

Anunțul va fi afișat în toate unitățile de învățământ.

Potrivit portalului Ministerului Educației, în prezent, în Registrul Naţional al Experţilor în Management Educaţional figurează 506 cadre didactice din județul Teleorman.

La cea mai recentă serie a concursului, seria a 9-a, organizată în perioada septembrie – noiembrie 2015, 36 de cadre didactice din județul Teleorman, din totalul celor 52 care au participat la concurs, au reuşit să obţină punctajul necesar pentru a-l promova.

M. MEILĂ