Concediul de odihnă și obligația celor 10 zile lucrătoare neîntrerupte

Concediul de odihna este un drept al salariatului, prevăzut atât în Codul muncii, cât si în contractul individual de munca, pe care firmele au obligația sa îl respecte.

Efectuarea concediului de odihna se realizează în baza unei programări care se face pana la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor.

Conform art. 148 din Codul muncii, efectuarea concediului de odihna se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale.

In cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat sa stabilească programarea astfel încât fiecare salariat sa efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Conform art. 148 alin. (5), angajatorul este obligat să stabilească programarea concediilor de odihna astfel încât fiecare salariat sa efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Potrivit art. 148 alin. (5) din Legea 53/2003 Codul muncii cu modificările si completările ulterioare se prevede ca „In cazul in care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat sa stabilească programarea astfel încât fiecare salariat sa efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Așadar, programarea concediilor este o obligație a angajatorului.

Concediul de odihna se efectuează astfel cum a fost programat la sfârșitul anului pentru anul următor dar numai la cererea salariatului.

Angajatorul atunci când întocmește planificarea concediului are grija ca daca concediul se efectuează în mai multe tranșe, una dintre tranșe sa fie de cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Așadar, angajatorul este obligat sa stabilească programarea astfel încât fiecare salariat sa efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Nu este stabilita o alta prevedere cu privire la perioada, ci numai faptul că dacă programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat sa stabilească programarea astfel încât fiecare salariat sa efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt

Mircea OLTEANU