Sindicatul Materna Teleorman, sindicat reprezentativ la nivelul D.G.A.S.P.C. Teleorman, susţine Campania Naţională „Salariaţii din asistenţă socială au dreptul la o viaţă decentă-aplicaţi Legea nr.153/2017 actualizată în integralitatea ei prin aplicarea coeficientului de salarizare 1 la salariul minim pe economie de 3300 lei!!!”, campanie demarată de Federaţia Naţională Sindicală din Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului FNS „PRO.ASIST”, federaţie la care Sindicatul Materna Teleorman este membru.

Noi nu putem înceta munca, să lăsăm fără îngrijire şi supraveghere copii şi persoanele cu dizabilităţi, de aceea,încercăm săne facem auziţi în spaţiul public!

70% dintre salariaţii din asistenţă socială sunt plătiţi cu salariul minim garantat în plată! Am ajuns la limita sărăciei! Şi la limita puterilor noastre, deoarece există un deficit de personal de îngrijire şi personal de specialitate de aproape 40%!

Presedinte Sindicatul MATERNA – BUGA FLORINA

COMUNICAT DE PRESĂ

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ DIN ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI FNS

„PRO.ASIST”, federaţie reprezentativă la nivel naţional pentru sectorul de activitate „Asistenţă Socială” demarează

CAMPANIA NAŢIONALĂ

„SALARIAŢII DIN ASISTENŢĂ SOCIALĂ AU DREPTUL LA O VIAŢĂ DECENTĂ- APLICAŢI LEGEA NR.153/2017 ACTUALIZATĂ ÎN INTEGRALITATEA El PRIN APLICAREA COEFICIENTULUI DE SALARIZARE 1 LASALARIUL MINIM PEECONOMIE DE3.300 LEI !!!”

Demarăm această campanie deoarece avem încă speranţa că putem schimba în bine viaţa salariaţilor din asistenţă socială, a membrilor noştri de sindicat, care au suferit în ultimii trei ani diminuări salariale care au ca efect scăderea nivelului detrai,70% dintre salariaţii din asistenţă socială primesc salariul minim garantat în plată, ajungând la limita sărăciei, putând fi chiar declaraţi asistaţi social.

Susţinem Campania Naţională„ SALARIAŢII DIN ASISTENŢĂ SOCIALĂ AU DREPTUL LA O VIAŢĂ DECENTĂ-APLICAŢI LEGEA NR.153/2017!!! deoarece aplicarea coeficienţilor din grilele de salarizare la salariul minim acordat în prezent ar aduce echitate, ar conduce la dispariţia discriminărilor şi discondanţelor majore între salariile din sistemul bugetar şi, în special, în sistemul de asistenţă socială, unde salariaţii asistenţi maternali profesionişti, asistenţii personali care îngrijesc persoane cu handicap grav, părintele social, îngrijitorii şi personalul de îngrijire a beneficiarilor de servicii sociale, au pierdut gradaţia de vechime, fiind inclusă în salariul minim garantat în plată.

Denigrarea sistematică a sistemului public de asistenţă socială a creat o aversiune a opiniei publice vis-a vis de salariaţii din asistenţă socială, deşi, în acest sistem , din peste 150.000 de angajaţi, 70% primesc salariul minim şi îngrijesc aproape 200.000 de beneficiari de servicii sociale. Toate problemele de îngrijire a persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu dizabilităţi ,mediatizate în ultimele 6 luni ,au avut loc în servicii private de asistenţă socială, toate organele de control care au verificat serviciile sociale rezidenţiale din sistemul public au constatat condiţiile normale în care sunt îngrijite persoanele vulnerabile, chiar dacă există un deficit de aproape 40% de personal de îngrijire şi specialitate.

Aşteptăm alături de noi în Campania Naţională „SALARIAŢII DIN ASISTENŢĂ SOCIALĂ AU DREPTUL LAO VIAŢĂ DECENTĂ-APLICAŢI LEGEA NR.153/2017 în integralitatea ei!!!”, toate organizaţiile sindicale din sistemul bugetar dar şi societatea civilă, pentru că, împreună, putem îmbunătăţi traiul persoanelor care sunt îngrijite de asistenţii maternali şi asistenţii personali, deoarece venitul primit de aceste categorii profesionale este folosit şi în asigurarea celor necesare copiilor sau persoanelor cu dizabilităţi îngrijite de aceştia, dar şi salariatul poate spera la condiţii de viaţă decentă.

ÎMPREUNĂ VOM FIMAI PUTERNICI

Biroul Executiv al FNS PRO.ASIST

Despre autor