Comisariatul Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu a efectuat 806 inspecții

În primele 10 luni ale anului 2017, Comisariatul Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu a efectuat 806 inspecții, 175 dintre acestea fiind planificate.

Cele 631 inspecții neplanificate au constat în: controale de verificare a respectării condițiilor impuse de actele de reglementare; 9 controale efectuate în urma autosesizării; 42 controale efectuate în urma sesizărilor; 4 controale pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului; 210 controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii de Mediu; 43 controale de identificare a unor obiective noi; 73 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior; 10 controale cu alte autorități, în urma protocoalelor încheiate cu alte instituții.

Au fost constatate neconformități, principalele nereguli fiind: lipsa solicitării și obținerii actelor de reglementare în ceea ce privește protecția mediului; nerespectarea prevederilor autorizației de mediu; nerealizarea la termen și în totalitate a măsurilor dispuse; neîntocmirea evidenței gestiunii deșeurilor; netransmiterea la Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman a raportărilor solicitate; nepunerea la dispoziție a documentelor solicitate în timpul controlului; neasigurarea colectării selective a deșeurilor generate; depozitări necontrolate de deșeuri; deversarea fluidului de extracție în cursul de apă; neinformarea cu privire la producerea unui incident de mediu; depozitarea temporală a îngrășămintelor chimice într-un spațiu neamenajat; neinformarea trimestrială a publicului despre consecințele activității desfășurate asupra mediului.

În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 52 sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 13 au fost avertismente, iar 39 amenzi contravenționale, în valoare totală de 503.000 lei.

Cornelia RĂDULESCU