Coasigurarea este operaţiunea prin care 2 sau mai mulţi asigurători acoperă acelaşi risc, fiecare asumându-şi o cotă-parte din acesta. Fiecare coasigurător răspunde faţă de asigurat numai în limita sumei pentru care s-a angajat prin contract.

Orice persoană își dorește să se asigure că familia sa beneficiază de acoperire financiară în cazul apariției unor probleme de sănătate. Dacă ești asigurat în sistemul public de sănătate, o metodă la îndemână este să iei drept coasigurat un membru al familiei care nu are venituri. Potrivit Legii Sănătății nr. 25/2006, statutul de coasigurat poate fi obținut de către părinții, soția sau soțul persoanei asigurate. Pentru a putea să verifici calitatea de asigurat, o poți face online, pe site-ul CNAS sau al caselor de asigurări de sănătate.

Angajații care au venituri impozabile și sunt înregistrați în sistemul public de sănătate pot lua în întreținere un membru al familiei, care să devină coasigurat. Aceștia trebuie să anunțe angajatorul cu privire la decizia luată și să facă toate demersurile necesare, inclusiv depunerea actelor la departamentul de Resurse Umane.

Coasigurarea este o modalitate prin care o persoană poate beneficia de asigurare de sănătate, fără să plătească contribuție, datorită faptului că este în întreținerea unei persoane asigurate. Statutul de coasigurat poate fi obținut de către soția, soțul sau părinții salariatului și trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

-să se afle în relație de rudenie cu persoana care are calitatea de asigurat;

-să nu aibă venituri proprii sau venituri de până la 20% din salariul de bază minim brut pe țară, să nu dețină terenuri agricole și silvice în suprafață de peste 10.000 m2 în zonele colinare și de șes sau de peste 20.000 m2 în zonele montane și să nu se afle în întreținerea altei persoane

Documentele justificative pentru încadrarea în această categorie de asigurat sunt:

– copii ale cărţilor de identitate ale amândurora;

– declaraţie pe propria răspundere a persoanei coasigurate din care rezultă că nu realizează venituri;

– declaraţie pe propria răspundere a asiguratului că o are în întreţinere.;

– document din care să rezulte reţinerea contribuţiei de sănătate (cupon de pensie, adeverință de salariat, etc);

– documente care atestă relaţia de rudenie (copie a certificatului de căsătorie, copie a certificatului de naştere).

Potrivit legii, persoanele coasigurate nu pot avea, la rândul lor, coasigurați.

Asiguratul care vrea să ia în întreținere soțul/soția/un părinte fără venituri trebuie să informeze angajatorul despre acest lucru și să-i dea acestuia anumite documente pe care el să le depună la autorități, documente enumerate în Ordinul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) nr. 1549/2018:

– act de identitate valabil la data solicitării, original și copie, documente care să ateste relația de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată;

– o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii

– o declarație pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreținere persoana respectivă.

Mircea OLTEANU