Cine vrea să fie șef în Primăria Zimnicea să se înscrie la concurs!

Anul 2018 oferă zimnicenilor posibilitatea de a candida pentru ocuparea celor trei posturi scoase la concurs de către Primăria orașului Zimnicea. E vorba de un post vacant de șef al Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat, serviciu subordonat, cu personalitate juridică, de un post de șofer în cadrul aparatului de specialitate al primarului și un post de casier în cadrul Pieței Agroalimentare a orașului Zimnicea.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale conforme art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru postul de șef al Servicului public de administrare a domeniului public și privat se pot înscrie la concurs absolvenți de studii universitare cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești/juridice/economice. Sunt necesari minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor.Termenul limită pentru depunerea dosarelor – data de 10 ianuarie 2018. Concursul va avea loc în data de 18 ianuarie 2018 – proba scrisă și 22 ianuarie 2018 – proba interviu.

Pentru postul de casier în cadrul Pieței Agroalimentare a orașului Zimnicea se cer studii medii, absolvite cu diplomă și vechime în muncă de minim șase luni, iar pentru postul de șofer se pot înscrie absolvenți de liceu sau școală profesională cu profil auto, posesori de permis de conducere categoria B. Pentru postul de casier concursul va avea loc în zilele de 16 și 18 ianuarie, iar pentru postul de șofer în zilele de 17 și 19 ianuarie 2018.

Relații suplimentare privind concursurile pentru ocuparea celor trei posturi se pot obține la Serviciul Resurse Umane, Secretariat și Arhivă din cadrul Primăriei Zimnicea, precum și la telefon 0247/366.431.

George ZAVERA