Cine vrea să fie manager de Spital, să se înscrie la concurs !

Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, post vacant, al acestei unități spitalicești.

Pentru a fi admiși la concurs, candidații trebuie să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior în domeniul medical, în domeniul economico-financiar sau juridic, ori ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin Ordin al Ministrului Sănătăţii. De asemenea, se pot înscrie la concurs absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată. Candidații trebuie să aibă cel puţin 2 ani vechime în posturi care necesită studii universitare de lungă durată.

Între condițiile pe care candidații trebuie să le îndeplinească este și aceea ca la data înscrierii la concurs aceștia să nu fi împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Depunerea dosarelor de concurs se face la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, până pe data de 9 ianuarie 2018. Alături de documentele prevăzute de lege, la dosar va fi depus proiectul de management realizat de candidat.

Taxa de participare la concurs este de 300 lei, aceasta achitându-se la casieria Spitalului.

Concursul se desfăşoară în două etape, respectiv etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs – în perioada 9-12 ianuarie 2018 (etapa eliminatorie) şi etapa de susţinere a probelor de evaluare (probă scrisă care cuprinde subiecte de sinteză/ test grilă, de verificare a cunoştinţelor pe data de 17 ianuarie 2018.

Proba de susţinere a proiectului de management, completată de un interviu de selecţie, va avea loc în data de 22 ianuarie 2018.

Bibliografia pantru concurs, precum şi temele cadru pentru proiectul de management sunt afişate la sediul spitalului şi publicate pe site-ul Consiliului Judeţean Teleorman şi al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede. Relații suplimentare privind concursul pentru ocuparea funcției vacante de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pot fi obținute și la telefon 0247/311.201, int. 343.

Geoge ZAVERA