Cinci posturi scoase la concurs, la Spitalul Județean de Urgență Alexandria

În acest început de an, Spitalul Județean de Urgență Alexandria pune la dispoziția celor interesați un număr de cinci locuri de muncă, pentru ocuparea acestora organizând concurs, conform legii. E vorba de :

  • 2 posturi de brancardier în cadrul secţiei Chirurgie II;
  • 1 post infirmieră debutant în cadrul Centrului de Hemodializă;
  • 1 post infirmieră debutant în cadrul Blocului Operator Ginecologie;
  • 1 post infirmieră debutant în cadrul Secţiei Medicale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate prevederile din art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a fi acceptați la concursul organizat referitor la ocuparea posturilor de infirmieră debutant și cele de brancardier candidații trebuie să fie absolvenți de şcoală generală. Nu se impun condiții privind vechimea în muncă.

Dosarele de concurs se depun la compartimentul de resurse umane al Spitalului Județean de Urgență Alexandria. Concursul va avea loc în data de 22 ianuarie 2018, ora 10.00 – proba scrisă. Data și ora când va fi susținut interviul vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare privind acest concurs se pot obține la sediul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, precum și la telefon 0247/306.758 și 0247/306.723

George ZAVERA