Centrul Militar Județean Teleorman: Înscrieri pentru studii universitare de licență

Celor care doresc să fie ofițeri ai Armatei Române, dar vor să urmeze studiile universitare de licență la Academia de Poliție sau într-o universitate civilă, li se aduce la cunoștință faptul că le sunt puse la dispoziție 7 specializări și 87 de locuri, iar termenul limită pentru înscrierea candidaților este 5 martie 2021.

Locurile scoase la concurs sunt următoarele:

  • Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București, specializarea drept: 9 locuri pentru MApN;
  • Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti- prin Institutul Medico-Militar (5-6 ani): 55 de locuri (48 la medicină generală, 4 la medicină dentară, 3 la farmacie);
  • Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş- prin Institutul Medico-Militar (5-6 ani): 15 locuri (medicină generală);
  • Universitatea București- 8 locuri (4 la psihologie, 2 la jurnalism, 2 la istorie).

Pentru cei interesați, termenele linită sunt: pentru înscrierea candidaților: 05.03.2021; pentru selecția candidaților: 09.04.2021; pentru examinarea medicală: 23.04.2021.

Termenele finale de întocmire a dosarelor de candidat vor fi stabilite și comunicate în timp util, în funcție de perioadele desfășurării concursurilor de admitere.

Se pot înscrie elevii claselor a XII-a și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, având vârsta de cel mult 26 de ani împliniți în cursul anului 2021.

Candidații trebuie să nu fi parcurs, în întregime sau parțial, un program de studii universitare de licență cu finanțare de la bugetul de stat, iar în cazul în care au parcurs un astfel de program de studii, să menționeze în cererea de înscriere despre aceasta, urmând ca până la data înmatriculării să facă dovada că au achitat/achită contravaloarea serviciilor de școlarizare de care au beneficiat anterior cu finanțare de la bugetul de stat.

Pentru înscriere în vederea parcurgerii procesului de selecție și admitere, trebuie contactat biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparține cu domiciliul cel interesat și să completeze o fișă de contact cu datele de identificare și opțiunile privind cariera militară (fișa de contact va fi completată de părinți/tutori pentru candidații minori).

Fișa de contact se obține direct de la sediul biroului informare-recrutare sau on-line și se completează conform indicațiilor personalului recrutor, care va da informații cu privire la procedură și documentele care trebuie trimise.

Selecția aptitudinală generală constă în parcurgerea: probelor psihologice: test de aptitudini și de personalitate; probe fizice (evaluarea capacității motrice): traseu utilitar-aplicativ, cu baremul 1 min și 45 sec. și alergare pe distanța de 2000 m, cu baremul de 9 min. și 45 sec.; interviu de evaluare finală (pentru orientarea vocațională a candidaților).

Centrele zonale de selecție și orientare se află la Breaza, Alba Iulia, Câmpulung Moldovenesc și Constanța.

Metodologiile/regulamentele de admitere (toate informațiile legate de concurs) se publică pe site-urile instituțiilor de învățământ și pot fi consultate la birourile de informare-recrutare.

Pentru mai multe informații, consiliere și înscriere, candidații se pot adresa birourilor de informare-recrutare din cadrul centrelor militare județene și de sector de care aparțin cu domiciliul.

Cornelia RĂDULESCU