Centrul Europe Direct Teleorman: Reducerea poluării aerului, apei și solului

Comisia Europeană a adoptat Planul de acțiune al UE „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului”, un rezultat esențial al Pactului verde european și principalul subiect al Săptămânii verzi a UE din acest an.

Pactul ecologic european conține acțiuni menite să încurajeze utilizarea eficientă a resurselor prin trecerea la o economie circulară curată și să pună capăt schimbărilor climatice, să inverseze declinul biodiversității și să reducă poluarea.

Pactul ecologic european acoperă toate sectoarele economiei, în special transporturile, energia, agricultura, clădirile și sectoarele industriale, de exemplu cele ale siderurgiei, cimentului, TIC, textilelor și produselor chimice.

Pentru a orienta UE către obiectivul pentru anul 2050 privind o planetă sănătoasă pentru oameni sănătoși, planul de acțiune stabilește obiective-cheie pentru 2030 de reducere a poluării la sursă comparativ cu situația actuală, astfel: îmbunătățirea calității aerului pentru a reduce cu 55 % numărul de decese premature cauzate de poluarea atmosferică; îmbunătățirea calității apei prin reducerea deșeurilor, a deșeurilor de plastic din mediul marin (cu 50 %) și a microplasticelor deversate în mediul înconjurător (cu 30 %); îmbunătățirea calității solului prin reducerea cu 50 % a pierderilor de nutrienți și a utilizării pesticidelor chimice; reducerea cu 25 % a ecosistemelor UE în care poluarea atmosferică amenință biodiversitatea; reducerea cu 30 % a numărului de persoane cu afecțiuni cronice cauzate de zgomotul produs de transport și reducerea semnificativă a cantității de deșeuri generate și cu 50 % a deșeurilor municipale reziduale.

Cornelia RĂDULESCU