Cei mai mulți candidați din Teleorman au obținut calificativul ”Mediu” la proba de evaluarea a competențelor digitale

Probele de evaluare a competențelor din cadrul primei sesiuni a examenului naţional de Bacalaureat 2018 s-au încheiat ieri, 22 februarie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C), programată în intervalul 21-22 februarie 2018.

Înaintea acestei probe, în zilele de 16, 19 și 20 februarie s-a desfășurat proba de evaluare a competențelor digitale (proba D). La această probă s-au înscris 1871 candidați din județul Teleorman, potrivit unui comunicat de presă al ISJ Teleorman. Nu toți au fost prezenți la examen, 50 dintre ei absentând. Din totalul celor 1821 care au susținut proba de evaluare a competențelor digitale, 192 de elevi nu au primit niciun calificativ. Cei mai mulți dintre cei prezenți la examen, și anume 667 elevi au obținut calificativul ”Mediu”, 393 elevi au obținut calificativul ”Avansat”, iar 235 elevi au obținut calificativul”Experimentat”. Alți 334 candidați au obținut calificativul ”Începător”.

Probele de evaluare a competențelor din cadrul primei sesiuni a examenului naţional de Bacalaureat 2018 s-au desfășurat în perioada 12-22 februarie 2018.

Aceste evaluări s-au organizat și s-au desfășurat la nivelul fiecărei unități de învățământ, în fața unei comisii prezidate de directorul unității de învățământ și numite prin decizie a inspectorului școlar general, în condițiile stabilite de metodologia de examen.

Rezultatele obținute de candidații prezenți în sălile de examen la probele orale nu se exprimă prin note sau prin calificative admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu.

Probele scrise ale bacalaureatului încep pe 25 iunie, cu proba la Limba si literatura romana, și se vor încheia pe 28 iunie cu proba la alegere a profilului. Rezultatele finale se vor afișa pe 9 iulie.

M. MEILĂ