Anul VII, serie nouă, nr. 4254 Miercuri 27 septembrie 2023