Anul VII, serie nouă, nr. 1908 Vineri 14 martie 2014