Anul VII, serie nouă, nr. 1906 Miercuri 12 martie 2014