Anul VII, serie nouă, nr. 1903 Vineri 07 martie 2014