Anul VII, serie nouă, nr. 1901 Miercuri 05 martie 2014