Anul VII, serie nouă, nr. 1897 Joi 27 februarie 2014