Anul VII, serie nouă, nr. 1887 Joi 13 februarie 2014