Anul VII, serie nouă, nr. 1871 Miercuri 22 ianuarie 2014