Anul VII, serie nouă, nr. 1855 Miercuri 18 decembrie 2013