Anul VII, serie nouă, nr. 1852 Vineri 13 decembrie 2013