Anul VII, serie nouă, nr. 1850 Miercuri 11 decembrie 2013