Anul VII, serie nouă, nr. 1846 Joi 05 decembrie 2013