Anul VII, serie nouă, nr. 1845 Miercuri 04 decembrie 2013