Anul VII, serie nouă, nr. 1840 Miercuri 27 noiembrie 2013