Anul VII, serie nouă, nr. 1832 Vineri 15 noiembrie 2013