Anul VII, serie nouă, nr. 1822 Vineri 01 noiembrie 2013