Anul VII, serie nouă, nr. 1821 Joi 31 octombrie 2013