Anul VII, serie nouă, nr. 1819 Marti 29 octombrie 2013