Anul VII, serie nouă, nr. 1818 Sambata 26 octombrie 2013