Anul VII, serie nouă, nr. 1817 Vineri 25 octombrie 2013