Anul VII, serie nouă, nr. 1816 Joi 24 octombrie 2013