Anul VII, serie nouă, nr. 1813 Sambata 19 octombrie 2013