Anul VII, serie nouă, nr. 1811 Joi 17 octombrie 2013