Anul VII, serie nouă, nr. 1810 Miercuri 16 octombrie 2013