Anul VII, serie nouă, nr. 1808 Sambata 12 octombrie 2013