Anul VII, serie nouă, nr. 1807 Vineri 11 octombrie 2013