Anul VII, serie nouă, nr. 1806 Joi 10 octombrie 2013