Anul VII, serie nouă, nr. 1801 Joi 03 octombrie 2013