Anul VII, serie nouă, nr. 1800 Miercuri 02 octombrie 2013