Anul VII, serie nouă, nr. 1791 Joi 19 septembrie 2013