Anul VII, serie nouă, nr. 1790 Miercuri 18 septembrie 2013