Anul VII, serie nouă, nr. 1789 Marti 17 septembrie 2013