Anul VII, serie nouă, nr. 1787 Vineri 13 septembrie 2013