Anul VII, serie nouă, nr. 1781 Joi 05 septembrie 2013