Anul VII, serie nouă, nr. 1780 Miercuri 04 septembrie 2013