Anul VII, serie nouă, nr. 1775 Miercuri 28 august 2013