Anul VII, serie nouă, nr. 1774 Marti 27 august 2013