Anul VII, serie nouă, nr. 1769 Marti 20 august 2013