Anul VII, serie nouă, nr. 1767 Miercuri 14 august 2013